【nhà chờ xe buýt】Toàn quyền Australia David Hurley sắp thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

[Điểm phát sóng] thời gian:2023-12-11 00:58:59 nguồn:top game bài đổi thưởng tác giả:tập trung Nhấp chuột:22hạng hai
TheànquyềnAustraliaDavidHurleysắpthămcấpNhànướctớiViệnhà chờ xe buýto thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Toàn quyền Australia David Hurley sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 3 đến 6/4.

(Tổng biên tập:Thời trang)

    thông tin liên quan
    Khuyến nghị tuyệt vời
    Số nhấp chuột phổ biến
    Liên kết