Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Medvedev kêu gọi đoàn kết

[Điểm phát sóng] thời gian:2023-12-07 22:37:08 nguồn:top game bài đổi thưởng tác giả:khám phá Nhấp chuột:41hạng hai
Ngày 24/6,óChủtịchHộiđồngAnninhLiênbangNgaMedvedevkêugọiđoànkế trên kênh Telegram, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev đã kêu gọi mọi người tập hợp xung quanh Tổng thống Vladimir Putin.

(Tổng biên tập:tập trung)

    thông tin liên quan
    Khuyến nghị tuyệt vời
    Số nhấp chuột phổ biến
    Liên kết